DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Thông tin & Truyền thông
1 Trần Trọng Chung Phó Giám đốc Sở 0913 027 525 Chungtt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc Sở 0913 052260 locld@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Thị Hải Lý Văn thư 0913 086885 haily2010852gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1280

Tổng truy cập: 269423

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Trọng Chung - PGĐ phụ trách

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn