DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Thông tin & Truyền thông
1 Đỗ Xuân Hòa Giám đốc Sở 0902.006.113 hoadx@thainguyen.gov.vn
2 Trần Trọng Chung Phó Giám đốc Sở 0913.027.525 Chungtt@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc Sở 0913.052.260 locld@thainguyen.gov.vn
4 Đoàn Khắc Thuận Chánh văn phòng 0988.734.838 thuandk@thainguyen.gov.vn
5 Phạm Thị Hải Lý Văn thư 0913.806.885 haily2010852gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1923

Tổng truy cập: 1378811

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn