Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

28-11-2016

Ngày 19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định mới về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

28-11-2016

Ngày 02/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BTTTT quy định về việc điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Thông tư này được áp dụng cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến điều tra sản lượng và giá cước bình quân dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Hội nghị “Tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số

07-11-2016

Ngày 14/10/2016, tại Hội trường tầng 5 cơ quan Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị “Tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cho cán bộ công chức, viên chức trẻ tỉnh Thái Nguyên”.

Năm 2016 giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được điều chỉnh tăng lên

14-09-2016

Những năm qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị được chỉ định thực hiện dịch vụ phát hành báo chí công ích. Cước phát hành báo chí công ích được áp dụng theo quyết định số 619/QĐ ngày 05/9/1966 của Tổng cục bưu điện và truyền thanh, dựa trên cơ sở đó phí phát hành báo Thái Nguyên được áp dụng bằng 22% giá bìa, tính bình quân là 450 đồng/tờ báo.

Duy trì hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã

14-09-2016

Qua nhiều năm tồn tại và phát triển, sự ra đời của mô hình bưu điện, điểm bưu điện văn hóa xã được đánh giá đã thực sự góp phần phát triển kinh tế, văn hóa trên địa bàn tỉnh, giúp cho việc thực hiện được đồng thời nhiều mục tiêu như: Phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; đưa các dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp cận với người người dân, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; phục vụ thông tin liên lạc cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; đưa khoa học kỹ thuật, pháp luật và công nghệ thông tin đến với người dân góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí cho người dân.

Tập huấn dịch vụ công mức độ 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước

04-08-2016

Sáng ngày 01/8/2016, Tại Hội trường Khách sạn Monaco, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn dịch vụ công mức độ 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước cho cán bộ phụ trách kế toán của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngành Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên xây dựng nông thôn mới

27-06-2016

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết toàn diện nhất về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay. Sau 05 năm thực hiện, diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đội ngũ cán bộ trưởng thành một bước.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

27-06-2016

Ngày 30/3/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016.

Phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

27-06-2016

Thời gian qua, với chức năng là cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường đầu tư tốt để các doanh nghiệp phát triển hạ tầng mạng viễn thông ngày càng phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ.

Hạ tầng Viễn thông, CNTT với sự phát triển Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Thái Nguyên

16-06-2016

Trong suốt những năm đổi mới và phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng và công cuộc đổi mới của ngành thông tin và truyền thông kể từ khi tái thành lập tỉnh đến giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay mạng viễn thông tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển quan trọng mang tính cách mạng từ những thiết bị truyền dẫn viba dung lượng thấp, băng hẹp như AWA-2E1, CTR-210, 6RU-10, DMS-2, tổng đài tương tự độc lập như Hicom512, SRX-144, DTS 300, Rax128...

Hội nghị giao ban QLNN về lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông 6 tháng đầu năm 2016

31-05-2016

Sáng ngày 26/2/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước (QLNN) về lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông 6 tháng đầu năm 2016.

Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá thi hành Luật Viễn thông – Luật Tần số

31-05-2016

Sáng ngày 18/3/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá 5 năm thi hành Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính – Chuyển phát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-05-2016

Trong những năm gần đây lĩnh vực bưu chính, chuyển phát đã phát triển nhanh chóng cả về doanh thu, số lượng, chất lượng dịch vụ… Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới đồng bộ, rộng khắp, dịch vụ đa dạng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát ngày càng được nâng lên, hoàn thiện và đạt được kết quả khả quan nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính, chuyển phát và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

Thông tư quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

04-05-2016

Ngày 05 tháng 02 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí là dịch vụ phát hành các loại báo, tạp chí như báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tạp chí Cộng sản qua mạng bưu chính công cộng.

Kết quả cuộc thi viết thư UPU lần thứ 45

04-05-2016

Ngày 12/4/2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 570/QĐ-BTTTT về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2016) của Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

07-12-2015

Ngày 30/6/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BTTTT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong phát hành báo chí (QCVN 01: 2015/BTTTT)

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông

07-12-2015

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015 đã được phê duyệt, trong Quý II và Quý IV năm 2015 Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã thanh tra theo Quyết định số Quyết định số 468/QĐ-STTTT ngày 26/5/2015 của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về viễn thông tại Viễn thông Thái Nguyên (VNPT Thái Nguyên) và Quyết định số 895/QĐ-STTTT ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tại Chi nhánh Thông tin di động Thái Nguyên (MobiFone Thái Nguyên) và các đơn vị trực thuộc.

Kiểm tra khảo sát việc gắn dấu hợp quy trên sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông

23-11-2015

Thực hiện Kế hoạch số 958/KH-STTTT ngày 08/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc điều tra khảo sát đánh giá việc chấp hành các quy định trong hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 12 đến ngày 26/11/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, khảo sát và đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT và thông tư số 30/2011/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tăng cường quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23-11-2015

Hiện nay, hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền của các doanh nghiệp trên cả nước đang phát triển mạnh, quy mô thị trường ngày càng mở rộng, nội dung dịch vụ ngày càng phong phú, số lượng thuê bao tăng trưởng nhanh từng bước tạo được nguồn thu đáng kể cho Nhà nước. Sự phát triển của dịch vụ truyền hình trả tiền cũng góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục

Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

18-11-2015

Ngày 27/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 dựa trên có sở kết quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, bằng nguồn kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2107

Tổng truy cập: 1748205

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn