Thái Nguyên công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh năm 2019

11-03-2020 11:03

 

Ngày 05/3/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh năm 2019. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 8/19 Sở, ngành, nằm trong Top 14 đơn vị đạt mức xếp loại Khá.

Kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính cấp Sở, ngành: vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng là Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ (thứ 2), Sở Giao thông Vận tải (thứ 3). Đối với 09 đơn vị cấp huyện, vị trí thứ nhất là Thành phố Sông Công, Thành phố Thái Nguyên (thứ 2), Thị xã Phổ Yên (thứ 3).

Đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh năm 2019 dựa theo nguyên tắc, nội dung đánh giá và cách tính điểm được quy định chi tiết tại Quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành chỉ số và quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc theo dõi đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính tại các đơn vị phải được tổ chức định kỳ hàng năm và thông qua phần mềm đánh giá chấm điểm.

Thông qua việc đánh giá hệ thống các tiêu chí sẽ giúp cho các đơn vị phát hiện kịp thời, đề ra giải pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại, hạn chế mà chỉ số cải cách hành chính đã nêu ra. Ngoài ra, theo Quyết định số 3845/QĐ-UBND, kết quả đánh giá được xác định là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan hành chính./.

                                                                                                                                      Phương NgaThống kê truy cập

Đang truy cập:1992

Tổng truy cập: 1378786

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn