Quy định mới về Bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử

13-05-2020 13:01

Ngày 3/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 1145/BTTTT-CATTT hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cơ quan, tổ chức căn cứ vào hướng dẫn này làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn giải pháp hoặc thuê dịch vụ nền tảng điện toán đám mây phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

 

Ảnh: nguồn Internet

Theo đó, bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá, lựa chọn nền tảng điện toán đám mây bao gồm các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn thông tin. Cụ thể, bộ tiêu chí gồm có các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật được mô tả các nhóm tính năng liên quan đến: Máy ảo, thiết bị lưu trữ, mạng và mạng định nghĩa bằng phần mềm, máy vật lý, quản trị và vận hành, tích hợp và các yêu cầu khác liên quan. Đây là cơ sở để cơ quan, tổ chức nhà nước đánh giá, lựa chọn giải pháp về dịch vụ điện toán đám mây phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến nghị việc triển khai nền tảng điện toán đám mây có thể triển khai theo 2 phương án là tự xây dựng và quản lý, vận hành hoặc thuê dịch vụ chuyên nghiệp của các doanh nghiệp. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây của các doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị cơ quan, tổ chức ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp trong danh sách được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây phải đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, yêu cầu đối với các doanh nghiệp được lựa chọn trong danh sách theo văn bản hướng dẫn số 1145/BTTTT-CATTT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo quy định tại tại Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và các văn bản khác theo quy định tại tài liệu hướng dẫn này./.

                                                             Mai ChiThống kê truy cập

Đang truy cập:2850

Tổng truy cập: 1379025

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn