Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

17-02-2021 08:05

         Ngày 25/01/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 91/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

          Ban Chỉ đạo gồm 07 uỷ viên thường trực và 22 uỷ viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông trở thành Bộ đi đầu về chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng.

          Trước đó, vào ngày 30/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đã phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đã một lần nữa nhấn mạnh quan điểm coi an toàn thông tin là yếu tố xuyên suốt trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên công nghệ thông tin trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Kế hoạch gồm 05 danh mục dự án (hạ tầng số, nền tảng số, phát triển dữ liệu, ứng dụng - dịch vụ, an toàn thông tin); 06 nhóm nhiệm vụ (tổ chức, tuyên truyền, duy trì - vận hành hệ thống thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, số hóa, tổng kết - đánh giá).

          Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc do Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin là Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Trong trường hợp cần thiết, Tổ giúp việc được huy động các chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trung tâm Thông tin là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

          Quyết định số 91/QĐ-BTTTT ngày 25/01/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 62/QĐ-BTTTT ngày 16/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông./.

                                                                               Phương NgaThống kê truy cập

Đang truy cập:3008

Tổng truy cập: 2315302

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn